Kryje rizika spojená s náhlým onemocněním, úrazem, ztrátou zavazadel nebo způsobení škody třetí osobě v průběhu jednorázových nebo opakovaných turistických a pracovních cest do zahraničí (pojistná smlouva pro opakování má dobu platnosti zpravidla jeden rok).

Proč je důležité se pojistit?

Náklady na léčbu v některých cizích zemích mnohonásobně převyšují náklady na léčbu v ČR. I když mají naši občané při pobytu ve státech Evropské unie nárok na zdravotní péči na účet svých zdravotních pojišťoven (Evropský zdravotní průkaz), v mnoha případech je vyžadována vysoká spoluúčast, kterou zdravotní pojišťovny nehradí. Z EZP také není kryta repatriace zpět do vlasti. Na cestách hrozí nejenom zdravotní rizika, ale i další rizika, jako jsou např. krádež zavazadel, jejich ztráta při letecké dopravě, riziko neúmyslného způsobení škody třetí osobě, riziko úrazu a další.

Co pojištění nabízí:

Pojištění léčebných výloh vám pomůže v případech náhlého onemocnění, úrazu nebo smrti v zahraničí. Většinou je z tohoto pojištění hrazeno:

 • ambulantní lékařské ošetření,
 • předepsané léky a zdravotnický materiál,
 • hospitalizace,
 • lékařsky neodkladná operace,
 • převoz nemocného do ČR,
 • převoz tělesných ostatků do ČR,
 • zubní ošetření k odstranění akutní bolesti,
 • případně další doplňkové asistenční služby (dle jednotlivých pojistných podmínek).

Možnosti připojištění:

 • úrazové pojištění,
 • pojištění cestovních zavazadel,
 • pojištění odpovědnosti za škodu,
 • pojištění storna zájezdu
 • případně další pojištění (dle jednotlivých pojistných podmínek).

Jaké faktory ovlivňují výši pojistného:

 • územní platnost (Evropa, svět s USA a svět bez USA),
 • věk pojištěného,
 • délka pobytu v zahraničí,
 • zaměření cesty (turistická, pracovní, se sportovním zaměřením).

Jak funguje asistenční služba?

Pojišťovny spolupracují s asistenčními službami, které zařizují potřebnou pomoc v zemi, kde došlo k pojistné události. Asistenční služby fungují 24 hodin denně v českém jazyce.

Sjednání pojištění

 • na pobočkách pojišťoven (některé pojišťovny nabízí možnost telefonického sjednání),
 • on-line na webových stránkách,
 • prostřednictvím cestovních kanceláří,
 • smlouvu můžete uzavřít pro sebe, svou rodinu nebo i celou skupinu lidí.

Co klient obdrží po uzavření smlouvy:

 • pojistnou smlouvu,
 • pojistné podmínky,
 • kontaktní údaje o asistenční službě.
Upozornění: Informace jsou pouze obecného charakteru. Před uzavřením smlouvy je třeba se důkladně seznámit s pojistnými podmínkami, zejména s výlukami z pojištění dané pojišťovny. Pojistné podmínky jednotlivých pojišťoven naleznete zpravidla na jejich webových stránkách.