Jedním z dokumentů nutných k likvidaci pojistné události při úrazu je formulář „Hlášení úrazu“, kterou vyplňuje klientovi ošetřující lékař. Až doposud pracovali lékaři s formuláři jednotlivých pojišťoven, jejichž struktura i požadované informace se lišily, což představovalo určitou administrativní zátěž. Cílem sjednocení podoby formuláře do nové elektronické verze je usnadnění práce při jeho vyplňování.

Formulář Hlášení úrazu Stáhnout PDF

Zavedením tohoto jednotného formuláře nevzniká povinnost jeho vyplnění v případech, kdy pojišťovny vyplnění tiskopisu nevyžadují, neboť jim k likvidaci pojistné události stačí jen lékařská zpráva z prvního ošetření úrazu.

V platnosti i nadále zůstávají stávající formuláře jednotlivých pojišťoven.