Česká asociace pojišťoven je zájmovým sdružením vytvořeným podle § 20f občanského zákoníku na organizaci a podporu vzájemné pomoci, spolupráce a zabezpečení zájmů pojišťoven a zajišťoven. Asociace je právnickou osobou a jejím sídlem je Praha. Činnost zahájila v lednu 1994. Od roku 1998 je řádným členem Insurance Europe (dříve Evropská pojišťovací a zajišťovací federace - CEA). Jejím posláním je koordinovat, zastupovat, hájit a prosazovat společné zájmy pojišťoven ve vztahu k orgánům státní správy a dalším osobám i ve vztahu k zahraničí.

Členové

  • Řádní členové 25
  • Členové se zvláštním statutem 3

Podíl členských pojišťoven ČAP na celkovém předepsaném pojistném v ČR je téměř 97%.

Hlavní úkoly:

  • zpracovávat připomínky k právním předpisům týkajícím se pojišťovnictví, pojištění nebo jiných zájmů pojišťoven a prosazovat nezbytné úpravy, české i evropské legislativy,
  • vytvářet nástroje zábrany škod a pojistných podvodů
  • sjednocovat pravidla a postupy členů v oblasti technické, informační i statistické,
  • vytvářet informační nástroje pro veřejnost a objektivně a srozumitelně informovat o vývoji pojistného trhu, pojistných produktech a novinkách,
  • přispívat k odborné informovanosti členů a zabezpečovat vzdělávání,
  • vytvářet pravidla etického chování v pojišťovnictví,
  • působit při odstraňování rozporů mezi členy asociace, dbát na dodržování zásad.